Το Ιατρείο

Η κλινική επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής και αισθητικής “ΚΜ Plastic Surgery Clinic” δημιουργήθηκε από τον γνωστό πλαστικό χειρουργό Dr Κωνσταντίνο Μακρυγιώργη , με πολλή αγάπη, για να στεγάσει ένα όραμα ετών, το οποίο ενδυναμώνεται με την συνεχή εκπαίδευση και πρακτική της πλαστικής χειρουργικής, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Η Πλαστική Χειρουργική συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη και το πάθος με την τεχνολογία.

Κάθε θεραπεία επεμβατική ή μη αντιμετωπίζεται ξεχωριστά με βάση το τι επιδιώκει ο επισκέπτης στο ιατρείο ‘’KM Plastic Surgery Clinic’’.

Κύριο μέλημά του ιατρείου και προσωπικά του Dr Κωνσταντίνου Μακρυγιώργη είναι η επιδίωξη των στόχων σας, αλλά και η σωστή ενημέρωση προς όφελος σας.

Τελειομανείς εκ φύσεως, πάντα στο ιατρείο ‘’KM Plastic Surgery Clinic’’, ο ιατρός και η ομάδα του εστιάζουν στο δικό σας όραμα, στο πώς εσείς φαντάζεστε τον εαυτό σας και το πραγματοποιούν!