Περιστατικά ασθενών μας – Αναίμακτη Ρινοπλαστική Πριν & Μετά

Αναίμακτη ρινοπλαστική

peristatiko 1 prin 1peristatiko 1 meta 2
peristatiko 1b prin 2peristatiko 1b meta 1
peristatiko 2 prin 1peristatiko 2 meta 1
peristatiko 3 prin 1peristatiko 3 meta 1